Category Archives: Uncategorized

Latvijas jaunatnes čempionāts loka šaušanā 2014

 

В прошлую субботу в Риге прошли соревнования по стрельбе из лука. В тире клуба «Амазонес» собрались лучшие молодые стрелки Латвии. В их числе были смелые Элина Екабсоне, Артём Сидлецкий, Сергей Мелешкевич, а так же Даниил Уткин, Эдвинс Индриксонс, Екатерина Цветкова, Дмитрий Степанов (все из клуба «Одисей»). Руководил неопытными бойцами мудрый наставник
Игорь Скребелс.

Под его руководством были взяты несколько соревновательных высот. В том числе первое и второе места в конкуренции здравомыслящих блочников, второе место в среди олимпиков, третье, пятое, шестое места в конкуренции ленивых олимпиков. К сожалению, подающая надежды лучница Екатерина Цветкова заняла лишь четвертое место из-за череды неудач, а Эдвина Индриксона и Даниила Уткина вообще обошел стрелок-традиционщик.

Но в целом соревнования прошли неплохо. В упорной борьбе Карлис Грибулис вырвал победу у Артёма Сидлецкого, а Сергей Мелешкевич доблестно отстоял свое звание лучшего молодого блочника в Вентспилсе против Элины Екабсоне

.

Отдельно стоит сказать об условиях проведения соревнований.  Мероприятие было организованно очень хорошо. Прошло быстро и легко, хотя и не без комичных ситуаций. Тир хорош. Немного холодноват, но хорош. К моей радости Рассказы молодых одеситов не были правдивы и в целом проведением соревнований я остался доволен. Вполне возможно, что мы еще не раз посетим соревнования,организованные клубом «Амазонес» в их обители.

 

Pagājušajā sestdienā Rīgā notika turnīrs loka šaušanā. Kluba  «Amazones»  šautuvē pulcējās Latvijas labākie jaunie šāvēji. Vieni no tiem bijusi drosmīgi Elīna Jēkabsone, Artjoms Sidleckis, Sergejs Meļeškevičs, kā arī Daniils Utkins, Edvīns Indriksons, Jekaterina Cvetkova, Dmitrijs Stepanovs (visi no «Odiseja »). Nepieredzējušos šāvējus vadīja  gudrs treneris Igor Skrebels.

Viņa vadībā ventspilniekiem izdevas izcīnīt daudz sacensību augstumus . Ieskaitot pirmo un otro vietu kompaktnieku konkurencē, otro vietu olimpiešu konkurencē, trešo, piekto, sesto vietu sliņķu olimpiešu konkurencē.

Diemžēl perpektīva strēlniece Jekaterina Cvetkova ieņēma tikai ceturto vietu, bet Edvīnu Indriksonu  un Daniilu Utkinu pārspēja Haralds Benson ar tradicionālu loku.

Taču kopumā sacensības pagāja labi. Sarežģītā cīņā Kārlis Gribulis izrāva uzvaru pret drosmīfu Artjomu Sidlecki , kā arī Sergejs Meļeškevičs apstiprināja savu labāka jauna kompaktnieka Ventspilī tituli.

Pasākums bija ļoti labi organizēts. Pagāja ātri un viegli, kaut arī ne bez jautram situācijām. Šautuve ir laba. Kopumā par sacensībām esmu apmierināts. Iespējams, ka mēs vēl vairākas reizes apmeklēsim kluba «Amazones»  organizētās sacensības, viņu šautuvē.

Latvijas jaunatnes čempionāts

2014.gada 15.februārī, Rīgā notiks «Latvijas jaunatnes čempionāts». Klubu „Odisejs” trenera Igora Skrebeļa vadībā pārstāvēs Artjoms Sidļeckis, Sergejs Meļeškevičs, Elīna Jēkabsone, Daniels ”Cars” Utkins, Jekaterina Cvetkova, Edvīns Indriksons un Dmitrijs Stepanovs.Ļoti žēl, ka dažu iemeslu deļ ar mums nevarēs braukt jaunais talants Iļja Tjutjukovs. Fotogrāfijas un rezultāti būs publicēti pēc sacensībām.

 

15.02.14 в Риге пройдет «Молодежный чемпионат Латвии по стрельбе из лука». Под руководством тренера Игоря Скребелса клуб „Odisejs” представят Артём Сидлецкий, Сергей Мелешкевич, Элина Екабсоне, Даниил «Царь» Уткин, Екатерина Цветкова, Эдвин Индриксонс и Дмитрий Степанов. Нам очень жаль, что по некоторым причинам с нами не поедет молодой талант Илья Тютюков. Фотографии и результаты будут опубликованы после соревнований.

“Mani pirmie starti” 2014.gadā 08.februārī Rīgā .

«Мои первые старты» 08.02.14 в Риге.

Восьмого февраля в Риге прошли соревнования по стрельбе из лука для начинающих-«Мои первые старты». Клуб «Одисей» представляли 8 участников в четырех возрастных категориях под руководством тренера Виктора Авсюка.

В категории 21+ Виктор Тиманович занял четвертое место с результатом 431/600, а Алексей Ополченов– восьмое с результатом 388/600.

В категории 15-17 Эдвин Иднриксон стал вторым, набрав 416 очков. Более плотная борьба получилась в категории 13-14, где Дмитрий Степанов занял первое место с результатом 451/600, Даниил Уткин– второй с результатом 439/600, Екатерина Цветкова – третья с результатом 372 и Юлия Гуринович– четвертая с результатом 285/600.

Лучше всех себя показал молодой талант Илья Тютюков, настреляв 469/600, заняв первое место в категории 7-9 лет и обстреляв всех своих одноклубников.

 

“Mani pirmie starti” 2014.gadā 08.februārī Rīgā .

Astotajā februārī Rīgā notikušas loka šaušanas sacensības iesācējiem-” Mani pirmie starti”. Klubu “Odisejs” pārstāvēja 8 dalībnieki četrās vecuma kategorijās trenera Viktora Avsjuka vadībā .

Kategorijā 21+  Viktors Timanovičs ieņēma ceturto vietu ar rezultātu 431/600 , un Aleksejs Opolčenovs 8. ar rezultātu 388/600 .

Kategorijā 15-17 Edvins Idnriksons ieņēma otro vietu ar 416 punktiem . Stingrākā cīņa bija kategorijā 13-14 , kur Dmitrijs Stepanovs ieguva pirmo vietu ar rezultātu 451/600 , Daniels Utkins– otro ar rezultātu 439/600 , Jekaterina Cvetkova bija trešā ar rezultātu 372 un Jūlija Gurinoviča – ceturtā ar rezultātu 285/600 .

Vislabāk sevi parādīja jaunais talants Iļja Tjutjukovs ar 469/600 punktiem , ieņemot pirmo vietu grupā 7-9  un pārspēja visus sava kluba biedrus .