Latvijas jaunatnes čempionāts

2014.gada 15.februārī, Rīgā notiks «Latvijas jaunatnes čempionāts». Klubu „Odisejs” trenera Igora Skrebeļa vadībā pārstāvēs Artjoms Sidļeckis, Sergejs Meļeškevičs, Elīna Jēkabsone, Daniels ”Cars” Utkins, Jekaterina Cvetkova, Edvīns Indriksons un Dmitrijs Stepanovs.Ļoti žēl, ka dažu iemeslu deļ ar mums nevarēs braukt jaunais talants Iļja Tjutjukovs. Fotogrāfijas un rezultāti būs publicēti pēc sacensībām.

 

15.02.14 в Риге пройдет «Молодежный чемпионат Латвии по стрельбе из лука». Под руководством тренера Игоря Скребелса клуб „Odisejs” представят Артём Сидлецкий, Сергей Мелешкевич, Элина Екабсоне, Даниил «Царь» Уткин, Екатерина Цветкова, Эдвин Индриксонс и Дмитрий Степанов. Нам очень жаль, что по некоторым причинам с нами не поедет молодой талант Илья Тютюков. Фотографии и результаты будут опубликованы после соревнований.

Atbildēt