Baltic Indoor Championship 2014

Baltic Indoor Open Archery Chapmpionship 2014 in Ventspils

В минувшие выходные в Вентспилсе прошел очередной Чемпионат Балтии по стрельбе из лука в помещениях. Соревнования были организованы Латвийской федерацией стрельбы из лука совместно с «SK Odisejs»,  при поддержке Вентспилсского городского самоуправления.

Одиссей представляли стрелки в классе олимписйкого лука: Виктор Авсюк, Артём Сидлецкий, Алексей Ополченов , а в классе блочного лука: Сергей Мелешкевич, Ринголдс Яунбелзейс и Элина Екабсоне. Среди вентспилчан хорошими достижениями отметились Сергей Мелешкевич и Элина Екабсоне (IV место в MIX командах), Ринголдс Яунбелзейс (восьмое место в одиночной конкуренции).

Подготовкак соревнованиям началась в пятницу и была проведена молниеносно без потерь в качестве. Технические неполадки со щитами по мере возможности были устранены. Были созданы условия для комфортной стрельбы, достигающие европейского уровня. Гости из других стран, а именно: Польши, России, Литвы, Эстонии , Беларуси высказали восхищение по поводу выского уровня проведения соревнований, местом проведения, работой судейской бригады. Следует заметить, что поляки активно осматривалии фотографировали  собранные по новой технологии руками одиссеевцев  щиты и средство их передвижения .

Успешной работой отметился так же вентспилчанин Даниил Уткин, который большую часть соревнований напрямую управлял таймером стрельбы со своим помощником Дмитрием Степановым.

Чемпионат Балтии не прошел без удивлений. Были отстреляны пять ShootOFF-ов  , а в некоторых финалах и вовсе сошлись стрелки, которым сначала никто и не предрекал места на пьедестале.

Повторюсь, что соревнования прошли на высшем уровне, все остались довольны и обрадованы радушным приемом маленького городка – Вентспилса. Гости очень хвалили уровень мероприятия,  судьи работали отлично, лучники стреляли еще лучше, а во второй день чемпионата в перерыве перед турниром MIX команд состоялось такое позитивное событие, как турнир бумажных самолетиков.

 

Nedēļas nogalē Ventspilī aizvadīts Baltijas loka šaušanas čempionāts. Sacensības organizēja Latvijas loka šaušanas federācija sadarbībā ar SK „ODISEJS” ,un Ventspils pilsētas pašvaldības atbalstu.

Olimpiskā loka klasē Ventspili pārstāvēja: Artjoms Sidleckis, Viktors Avsjuks, Aleksejs Opolčenovs, bet kompaktloka klasē: Sergejs Meļeškevičs, Ringolds Jaunbelzējs un Elīna Jēkabsone. Sergejs Meļeškevičs un Elīna Jēkabsoje ieņēma IV vietu MIX komandu sacensībās. Lielisku rezultātu kompaktloku klasē sasniedz Ringolds Jaunbelzējs kurš ierindojās astotajā vietā.

Gatavošanās sākās piektdien un tika veikta ātri un bez problēmām. Tehniskas problēmas pēc iespējas tika novērsti. Radīti apstākļi ērtai šaušanai. Viesi no citām valstīm: Krievijas, Polijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas labi vertē sacensību līmeni, norises vietu, tiesnešu brigādes darbu. Jāpiezīmē, ka poļi aktīvi fotografēja mūsu vairogus un to pārvietošanās līdzekli.

Veiksmīgo darbu veicis Ventspilnieks Daniils Utkins, kas sacensību lielāko daļu vadīja šaušanas taimeri.

Baltijas čempionāts nepagāja bez brīnumiem. Bija izšauti pieci ShootOff, bet finālam bija pārsteidzoši rezultāti.

Atkārtoju, ka sacensības notikušas augstākā līmenī, visi palika apmierināti. Viesi ļoti slavēja organizēšanas līmeni, tiesneši darbojās lieliski, strēlnieki šāva vēl labāk, bet otrajā dienā čempionāta pārtraukumā notika pozitīvs pasākums- lidmašīnas modeļu turnīrs.

Специально для odisejs.archery.lv

Artjoms Sidleckis

Atbildēt