Birku arhīvs: Rīga

“Mani pirmie starti” 2014.gadā 08.februārī Rīgā .

«Мои первые старты» 08.02.14 в Риге.

Восьмого февраля в Риге прошли соревнования по стрельбе из лука для начинающих-«Мои первые старты». Клуб «Одисей» представляли 8 участников в четырех возрастных категориях под руководством тренера Виктора Авсюка.

В категории 21+ Виктор Тиманович занял четвертое место с результатом 431/600, а Алексей Ополченов– восьмое с результатом 388/600.

В категории 15-17 Эдвин Иднриксон стал вторым, набрав 416 очков. Более плотная борьба получилась в категории 13-14, где Дмитрий Степанов занял первое место с результатом 451/600, Даниил Уткин– второй с результатом 439/600, Екатерина Цветкова – третья с результатом 372 и Юлия Гуринович– четвертая с результатом 285/600.

Лучше всех себя показал молодой талант Илья Тютюков, настреляв 469/600, заняв первое место в категории 7-9 лет и обстреляв всех своих одноклубников.

 

“Mani pirmie starti” 2014.gadā 08.februārī Rīgā .

Astotajā februārī Rīgā notikušas loka šaušanas sacensības iesācējiem-” Mani pirmie starti”. Klubu “Odisejs” pārstāvēja 8 dalībnieki četrās vecuma kategorijās trenera Viktora Avsjuka vadībā .

Kategorijā 21+  Viktors Timanovičs ieņēma ceturto vietu ar rezultātu 431/600 , un Aleksejs Opolčenovs 8. ar rezultātu 388/600 .

Kategorijā 15-17 Edvins Idnriksons ieņēma otro vietu ar 416 punktiem . Stingrākā cīņa bija kategorijā 13-14 , kur Dmitrijs Stepanovs ieguva pirmo vietu ar rezultātu 451/600 , Daniels Utkins– otro ar rezultātu 439/600 , Jekaterina Cvetkova bija trešā ar rezultātu 372 un Jūlija Gurinoviča – ceturtā ar rezultātu 285/600 .

Vislabāk sevi parādīja jaunais talants Iļja Tjutjukovs ar 469/600 punktiem , ieņemot pirmo vietu grupā 7-9  un pārspēja visus sava kluba biedrus .