Latvijas jaunatnes čempionāts loka šaušanā 2014

 

В прошлую субботу в Риге прошли соревнования по стрельбе из лука. В тире клуба «Амазонес» собрались лучшие молодые стрелки Латвии. В их числе были смелые Элина Екабсоне, Артём Сидлецкий, Сергей Мелешкевич, а так же Даниил Уткин, Эдвинс Индриксонс, Екатерина Цветкова, Дмитрий Степанов (все из клуба «Одисей»). Руководил неопытными бойцами мудрый наставник
Игорь Скребелс.

Под его руководством были взяты несколько соревновательных высот. В том числе первое и второе места в конкуренции здравомыслящих блочников, второе место в среди олимпиков, третье, пятое, шестое места в конкуренции ленивых олимпиков. К сожалению, подающая надежды лучница Екатерина Цветкова заняла лишь четвертое место из-за череды неудач, а Эдвина Индриксона и Даниила Уткина вообще обошел стрелок-традиционщик.

Но в целом соревнования прошли неплохо. В упорной борьбе Карлис Грибулис вырвал победу у Артёма Сидлецкого, а Сергей Мелешкевич доблестно отстоял свое звание лучшего молодого блочника в Вентспилсе против Элины Екабсоне

.

Отдельно стоит сказать об условиях проведения соревнований.  Мероприятие было организованно очень хорошо. Прошло быстро и легко, хотя и не без комичных ситуаций. Тир хорош. Немного холодноват, но хорош. К моей радости Рассказы молодых одеситов не были правдивы и в целом проведением соревнований я остался доволен. Вполне возможно, что мы еще не раз посетим соревнования,организованные клубом «Амазонес» в их обители.

 

Pagājušajā sestdienā Rīgā notika turnīrs loka šaušanā. Kluba  «Amazones»  šautuvē pulcējās Latvijas labākie jaunie šāvēji. Vieni no tiem bijusi drosmīgi Elīna Jēkabsone, Artjoms Sidleckis, Sergejs Meļeškevičs, kā arī Daniils Utkins, Edvīns Indriksons, Jekaterina Cvetkova, Dmitrijs Stepanovs (visi no «Odiseja »). Nepieredzējušos šāvējus vadīja  gudrs treneris Igor Skrebels.

Viņa vadībā ventspilniekiem izdevas izcīnīt daudz sacensību augstumus . Ieskaitot pirmo un otro vietu kompaktnieku konkurencē, otro vietu olimpiešu konkurencē, trešo, piekto, sesto vietu sliņķu olimpiešu konkurencē.

Diemžēl perpektīva strēlniece Jekaterina Cvetkova ieņēma tikai ceturto vietu, bet Edvīnu Indriksonu  un Daniilu Utkinu pārspēja Haralds Benson ar tradicionālu loku.

Taču kopumā sacensības pagāja labi. Sarežģītā cīņā Kārlis Gribulis izrāva uzvaru pret drosmīfu Artjomu Sidlecki , kā arī Sergejs Meļeškevičs apstiprināja savu labāka jauna kompaktnieka Ventspilī tituli.

Pasākums bija ļoti labi organizēts. Pagāja ātri un viegli, kaut arī ne bez jautram situācijām. Šautuve ir laba. Kopumā par sacensībām esmu apmierināts. Iespējams, ka mēs vēl vairākas reizes apmeklēsim kluba «Amazones»  organizētās sacensības, viņu šautuvē.

Atbildēt