Latvijas atklātais čempionāts loka šaušanā telpās 2018

No 19. Līdz 21. janvārim Ventspils olimpiskajā centrā notika Latvijas atklātais čempionāts loka šaušanā telpās, kurā piedalījās 84 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Prieks par lielisko pasākumu un sudraba birumu Ventspils loka šāvējiem. Olimpiskā loka klasē vīriešiem 2.vieta Dāvim Blāzem. Olimpiskā loka klasē sievietēm 2.vieta Viktorijai Masļajevai. Kompaktloku klasē vīriešiem 2.vieta Sergejam Meļeškevičam un Latvijas čempiona tituls kompaktloku klasē. Kompaktloku klasē sievietēm 3. vieta Aleksandrai Karēlei. Odiseja olimpiskā loka vīriešu komanda (Dāvis Blāze, Aigars Kalniņš un Andris Lesiņš) izcīnīja 2.vietu. Priecājoties par rezultātiem redzam, ka ir vēl kur augt.

Rudens Medības Ventspilī 2016

Ielūdzam uz sacensībām “Rudens Medības” , kuras norosināsies 2016.gada 22.oktobrī Ventspilī
Приглашаем на соревнования “Rudens Medības”, которые пройдут 22 октября 2016 года в Вентспилсе

 

Reģistrācija – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_ZqtFSghbtmQtkZT2qcvma-XgfVYpb8M9kmVcQ-zSiGlPiQ/viewform?c=0&w=1&usp=send_form

nolikums – https://docs.google.com/document/d/1zoAo2QJ60PFdec4FzXKfcHV5-Un9T863JxfwPSp9XHY/edit

dalībnieku saraksts https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kfI-ReyP9Xgd8qsIY-3tk58OGNKRC-tJOd346aiXxos/edit?usp=sharing

06.02.2016 в Гробине лучники Одиссея установили несколько рекордов Латвии.

В субботу 6-го февраля в Гробине прошел Открытый чемпионат Латвии по полевой стрельбе из лука, в котором приняли участие и наши стрелки. В двух стрелковых группах соревновались 17 вентспичан, представлявших Одиссей в девяти категориях.

Для всех этот старт сложился по-разному, но, в общем и целом, старт получился для клуба очень и очень неплохой.

В категории CMFU с рекордом Латвии (246) первым стал Кирилл Радко. Для молодого блочника это были первые соревнования такого значения.

В категориях CFFS-R и CMFS-R вторые места заняли Ангелина Гинько и Илья Тютюков, поражение которого стало для всех на большой неожиданностью.

А в категории JMFS-R, где развернулась настоящая борьба, чемпионом с рекордом Латвии (276) стал Давис Блазе. Никита Бабаш занял второе место.

JFFS-R и снова рекорд Латвии. На этот раз Екатерина Сонец (261) и заслуженное первое место. Второе место в этой категории заняла Юлия Гуринович.

Среди блочников в конкуренции JFFS-R неподражаемо выступила Янета Гринвалде. Отличный результат-рекорд Латвии (278). И, как следствие, заслуженное первое место.

В категории YAFFU победила Александра Кареле, как и ожидалось, с рекордом Латвии (287).

Конечно же мы не можем обойтись без упоминания категорий AMFS-R  и AMFU, где было представлено больше всего участников и борьба кипела похлеще чайника на плите. В AMFS-R первое место заслуженно занял Игорь Скребелс организовав себе отрыв от ближайших преследователей почти на 30 очков, а в AMFU между нашими Владимиром Тютюковым и Сергеем Мелешкевичем развернулась нешуточная борьба. Оба стрелка до последнего шли на рекорд Латвии, параллельно пытаясь завоевать золотую награду, но более успешным на этом поприще стал Владимир, который при одинаковом результате обоих лучников в 598 очков оказался чуточку точнее и попал в Х на пять раз больше своего оппонента, который занял второе место. Отдельно хотелось бы отметить Каспара Гаилиса, которому в этот раз немного не повезло. Он остановился лишь в двух очках от бронзы.

Мы благодарим клуб Curland за проведение таких хороших соревнований и прощаемся с вами до следующий новостей, которые будут уже на следующей неделе, потому как в Яунберзе пройдет Открытый чемпионат Латвии по стрельбе из лука в помещении для спортивных категорий лука.

Команда сайта odisejs.archery.lv

 

Jaunatnes loka šaušanas sacensības „Mani pirmie starti martā”

Jaunatnes loka šaušanas sacensības „Mani pirmie starti martā”

NOLIKUMS

1) Mērķis un uzdevumi – popularizēt loka šaušanu kā sportu un lielisku brīvā laika pavadīšanas līdzekli, integrēt jaunos lokšāvējus un lokšāvējus-iesācējus kopējā sacensību apritē. Dot iespēju sacensties līdzīga vecuma un sagatavotības pakāpes lokšāvējiem. Izpildīt normatīvu prasības un uzlabot personīgos rekordrezultātus. Pārbaudīt tiesnešu un aprīkojuma gatavību sacensību apstākļiem.
2) Sacensību formāts. 2X30 ieskaites bultas no 18m distances (divas reizes pa 10 sērijām ar 3 bultām katrā sērijā), 40cm pilnais mērķis, bērniem 10m distance (122cm pilnais mērķis), kompaktloka šāvējiem 10=X, bērniem 10=10, šāvēju grupai “Jaunās cerības” – 18m distance, 40cm mērķis-trijnieks.
3) Vieta un laiks – Sacensības notiks 2015.gada 7.martā, Grobiņas sporta centrā (www.grobinasports.lv) M.Namiķa ielā 2b.
4) Dalībnieki – sacensības ir atklātas un tajās aicināti piedalīties visi šaut gribētāji atbilstoši loku klasēm un vecumu grupām..
5) Vadība – sacensības organizē SK CURLAND sadarbībā ar SK AMAZONES un Latvijas loka šaušanas federāciju.
6) Vispārējie noteikumi – sacensības notiks olimpiskajā, kompakt un tradicionālā loka klasē (atsevišķi izdalot neaprīkotu loku – baren bow), abiem dzimumiem vienā konkurencē, sekojošās vecuma grupās: pieaugušie (iesācēji, 21 gads un vecāki), jaunieši 18-20 gadi, jaunieši 15-17 gadi, jaunieši 13-14 gadi un jaunieši 10-12 gadi, bērni 7-9 gadi un bērniem līdz 7 g.v. Papildus grupa – “Jaunās cerības”, bez vecuma ierobežojumiem.
7) Sacensību programma:
10:00-10:50 dalībnieku reģistrācija
10:30-11:50 iesildīšanās, piešaude.
11:50-12:00 sacensību atklāšana
12:00-15:00 šaušana uz rezultātu
15:30 apbalvošana
8) Finansēšana – sacensību organizēšana tiek segta no sporta klubu līdzekļiem un dalībnieku dalības maksas (jaunieši, pieaugušie un jaunās cerības – 5.00EUR, bērni – 2.00EUR.)
9) Pieteikumi – Dalībnieki reģistrējas http://archery.lv/llsf-sacensibas/mani-pirmie-starti/ līdz 06.03.2015., piešaudes laikā ar parakstu apstiprina ierašanos, savu apmierinošu veselības stāvokli, ka zin un ievēros sacensību, drošas šaušanas drošības tehnikas nosacījumus un materiālo atbildību par elektroniskās rezultātu fiksēšanas aparatūras bojāšanu (personu līdz 14 g.v.vietā parakstās vecāki vai kluba pilnvarotie pārstāvji).
10) Uzvarētāju noteikšana – Uzvarētājus nosaka pēc augstākā rezultāta. Vienāda rezultāta gadījumā skaita 10-niekus, 9-niekus, utt.
11) Apbalvošana – uzvarētājus katrā grupā apbalvo ar diplomiem un medaļām.
12) Dreskods – sporta, kluba, izlases vai balta forma, slēgta tipa sporta apavi, nav atļauts piedalīties džinsos un kamuflētā apģērbā.
13) Ierobežojums – sacensībās nav atļauts piedalīties dalībniekam, kurš pēdējo 12 mēnešu laikā ir uzrādījis I un austākas sporta klases rezultātu (izņemot jaunās cerības – atļauts startēt visu sporta klašu sportistiem). Nav atļaut piedalīties dalībniekiem, kuri (vai kuru pārstāvošā organizācija) nav norēķinājušies par iepriekšējiem startiem.
14) Organizators brīdina – publiskajā telpā būs pieejami sacensību rezultāti ar dalībnieka vārdu, uzvārdu, pārstāvēto klubu/valsti, esošo un/vai uzrādīto sporta klasi, disciplīnu/loka klasi, kurā startējis un iespējams ar citu organizatoram iesniegto informāciju. Organizatoram ir tiesības mainīt punktu Nr.7 atkarībā no sacensību dalībnieku skaita un sacensību gaitas.
15) Papildinformācija – 06.-07.03.2015.paralēli notiks divi semināri: “Loka šaušanas sporta tehnikas pamati” (lektors Ed.Lapsiņš) un “IANSEO sacensību vadības sistēma” (lektors Kr.Liepa). 06.07.teorētiskā daļa, 07.03. praktiskā daļa – iegūto teorētisko zināšanu pielietojums praksē. Pēc sacensību apbalvošanas ceremonijas semināra dalībnieku novērtējums. Pieteikties pie Ģirta Kauliņa k-ga. Pastāv iespēja, ka pēc pirmajiem startiem notiks lokšaušanas turnīrs “Grobiņas bultas”. Nolikums sekos (vai nesekos, ja nenotiks Smile ).

Kurzemes Bulta 31.01.2015

31 января в Казданге прошли соревнования «Kurzemes Bulta». Одесcитов, желающих принять в них участие, оказалось так много, что пришлось ехать на двух автобусах.Прибыв на место, мы были приятно удивлены местом проведения. Было очень тепло и уютно.

Соревнования проводились в двух упражнениях: IFAA Indoor Round и IFAA Flint. Если с первым мы раньше уже сталкивались, то FLINT был в новинку. Некоторые были приведены в недоумение быстро сменяющимися дистанциями, но потом вошли во вкус и приноровились к новшествам.Но никакие трудности не помешали хорошим результатам.

Наши “aprīkotie vīrieši” завоевали две медали.Артём Сидлецкий в упорной борьбе занял первое место,а Игорь Скребелс – второе.В блочном луке у Сергея Мелешкевича первое место,а у Каспара Гайлиса – второе.

А вот в категории подростков весь пьедестал был наш.1 место ­ Юлия Гуринович, 2 место ­ Дмитрий Степанов, 3 место ­ Екатерина Цветкова.

В конце тяжелого дня стрелков ждали приятные бонусы.Разыгрывались 3 комплекта стрел. По счастливой случайности один из них получил Артём Сидлецкий.

В заключении можем сказать, что соревнования прошли на довольно высоком уровне, а все Одесситы, изъявившие желание их посетить остались довольны гостеприимством организаторов.

24h Archery in Radzymin rezultāti.

Olimpiskais loks:

Odisejs Ventspils– 6094 /180/257 14.vieta

Viktors Avsjuks- 259,255,258,259,244,257

Aleksejs Opolčenovs-215,249,215,241

Igors Skrebels- 257,267,240,259,273,270,257

Atjoms Sidleckis– 262,262,266,256,247,264,262

Kompaktloks

Odisejs Ventspils Compound– 6645 /206/478 12.vieta

FETISKINS Vladislavs– 282,282,279,279,275,274,281,280

MEĻEŠKEVIČS Sergejs– 279,275,283,276,281,276,281,281

JĒKABSONE Elīna– 271,277,267,270,269,275,274,278

Odisejs Ventspils Compound 26402 /121/458 20.vieta

ČERKASOVS Maksims– 257,261,269,268,263,253

JAUNBELZĒJS Ringolds– 272,264,268,261,274,270

GAILIS Kaspars– 258,267,263,263,262,268

TJUTJUKOVS Vladimirs– 277,278,274,272,275,265

 

Foto: https://plus.google.com/photos/115262923809533654439/albums/6092414729826216273

Konkurss

Наш клуб объявляет небольшой конкурс.

Как вы все знаете, у нашего клуба до сих пор нет официальной символики. Настало время это исправить! В ближайшее время остановимся на клубных цветах. В этом нелегком деле нам понадобится ваша помощь. Войти в историю “Одиссея” очень просто.

Всё, что вам нужно – это:

1 Сделать прямоугольный вариант флага (в выбранных вами цветах), в любом редакторе, или на бумаге.

2 Сфотографировать или сохранить ваше творение

3 Прислать вашу работу/-ты на электронный адрес aviktor@inbox.lv

4 Ждать результатов конкурса.

Победитель получит небольшое денежное вознаграждение, а сам конкурс продлится неделю. С вечера воскресенья 21.09 до вечера 28.09. Судить работы будет ни кто иной, как Виктор Валентинович Авсюк.

УДАЧИ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА!