Jaunatnes loka šaušanas sacensības „Mani pirmie starti martā”

Jaunatnes loka šaušanas sacensības „Mani pirmie starti martā”

NOLIKUMS

1) Mērķis un uzdevumi – popularizēt loka šaušanu kā sportu un lielisku brīvā laika pavadīšanas līdzekli, integrēt jaunos lokšāvējus un lokšāvējus-iesācējus kopējā sacensību apritē. Dot iespēju sacensties līdzīga vecuma un sagatavotības pakāpes lokšāvējiem. Izpildīt normatīvu prasības un uzlabot personīgos rekordrezultātus. Pārbaudīt tiesnešu un aprīkojuma gatavību sacensību apstākļiem.
2) Sacensību formāts. 2X30 ieskaites bultas no 18m distances (divas reizes pa 10 sērijām ar 3 bultām katrā sērijā), 40cm pilnais mērķis, bērniem 10m distance (122cm pilnais mērķis), kompaktloka šāvējiem 10=X, bērniem 10=10, šāvēju grupai “Jaunās cerības” – 18m distance, 40cm mērķis-trijnieks.
3) Vieta un laiks – Sacensības notiks 2015.gada 7.martā, Grobiņas sporta centrā (www.grobinasports.lv) M.Namiķa ielā 2b.
4) Dalībnieki – sacensības ir atklātas un tajās aicināti piedalīties visi šaut gribētāji atbilstoši loku klasēm un vecumu grupām..
5) Vadība – sacensības organizē SK CURLAND sadarbībā ar SK AMAZONES un Latvijas loka šaušanas federāciju.
6) Vispārējie noteikumi – sacensības notiks olimpiskajā, kompakt un tradicionālā loka klasē (atsevišķi izdalot neaprīkotu loku – baren bow), abiem dzimumiem vienā konkurencē, sekojošās vecuma grupās: pieaugušie (iesācēji, 21 gads un vecāki), jaunieši 18-20 gadi, jaunieši 15-17 gadi, jaunieši 13-14 gadi un jaunieši 10-12 gadi, bērni 7-9 gadi un bērniem līdz 7 g.v. Papildus grupa – “Jaunās cerības”, bez vecuma ierobežojumiem.
7) Sacensību programma:
10:00-10:50 dalībnieku reģistrācija
10:30-11:50 iesildīšanās, piešaude.
11:50-12:00 sacensību atklāšana
12:00-15:00 šaušana uz rezultātu
15:30 apbalvošana
8) Finansēšana – sacensību organizēšana tiek segta no sporta klubu līdzekļiem un dalībnieku dalības maksas (jaunieši, pieaugušie un jaunās cerības – 5.00EUR, bērni – 2.00EUR.)
9) Pieteikumi – Dalībnieki reģistrējas http://archery.lv/llsf-sacensibas/mani-pirmie-starti/ līdz 06.03.2015., piešaudes laikā ar parakstu apstiprina ierašanos, savu apmierinošu veselības stāvokli, ka zin un ievēros sacensību, drošas šaušanas drošības tehnikas nosacījumus un materiālo atbildību par elektroniskās rezultātu fiksēšanas aparatūras bojāšanu (personu līdz 14 g.v.vietā parakstās vecāki vai kluba pilnvarotie pārstāvji).
10) Uzvarētāju noteikšana – Uzvarētājus nosaka pēc augstākā rezultāta. Vienāda rezultāta gadījumā skaita 10-niekus, 9-niekus, utt.
11) Apbalvošana – uzvarētājus katrā grupā apbalvo ar diplomiem un medaļām.
12) Dreskods – sporta, kluba, izlases vai balta forma, slēgta tipa sporta apavi, nav atļauts piedalīties džinsos un kamuflētā apģērbā.
13) Ierobežojums – sacensībās nav atļauts piedalīties dalībniekam, kurš pēdējo 12 mēnešu laikā ir uzrādījis I un austākas sporta klases rezultātu (izņemot jaunās cerības – atļauts startēt visu sporta klašu sportistiem). Nav atļaut piedalīties dalībniekiem, kuri (vai kuru pārstāvošā organizācija) nav norēķinājušies par iepriekšējiem startiem.
14) Organizators brīdina – publiskajā telpā būs pieejami sacensību rezultāti ar dalībnieka vārdu, uzvārdu, pārstāvēto klubu/valsti, esošo un/vai uzrādīto sporta klasi, disciplīnu/loka klasi, kurā startējis un iespējams ar citu organizatoram iesniegto informāciju. Organizatoram ir tiesības mainīt punktu Nr.7 atkarībā no sacensību dalībnieku skaita un sacensību gaitas.
15) Papildinformācija – 06.-07.03.2015.paralēli notiks divi semināri: “Loka šaušanas sporta tehnikas pamati” (lektors Ed.Lapsiņš) un “IANSEO sacensību vadības sistēma” (lektors Kr.Liepa). 06.07.teorētiskā daļa, 07.03. praktiskā daļa – iegūto teorētisko zināšanu pielietojums praksē. Pēc sacensību apbalvošanas ceremonijas semināra dalībnieku novērtējums. Pieteikties pie Ģirta Kauliņa k-ga. Pastāv iespēja, ka pēc pirmajiem startiem notiks lokšaušanas turnīrs “Grobiņas bultas”. Nolikums sekos (vai nesekos, ja nenotiks Smile ).